Puolentoista vuoden Matkalle Meripohjolassa lähti suoraan Kalajoelta 100-vuotisjuhlista joukko kirjoittamaan matkailun uutta kertomusta. Se on kertomus vetovoimasta, joka näkyy kauas. Se on kertomus luottamuksesta ja luovuudesta. Se on kertomus menestyksekkäästä yhdessä rakentamisesta. Se saa matkailijat tulemaan, viihtymään ja viipymään.

Luennoitsijat


I Kohtaaminen - Orientaatio, Kalajoki
 
DI, MBA Jaana Utti, johtamisen ja asiakkuuksien asiantuntija.
Jaana Utti on työskennellyt organisaatiomuutosten ja niihin liittyvien toimintamallien uudistamisen käytännössä koko työuransa. Vahvimmillaan hän on niukkenevien resurssien ja kehittyvän osaamisen suuntaamisessa parhaan mahdollisen vaikuttavuuden näkökulmasta.
 
Kehitysjohtajana Imatralla hän on ollut mukana lukuisissa matkailun kehittämisen hankkeissa maakunnassa ja seudulla.

 
II Kohtaaminen - Linjaukset, Lestijärvi 27.-28.11.12

FT Karl-Erik Michelsen, seutujen kehittämisen asiantuntija.
Karl-Erik Michelsen on kokenut johtamisen ja johtamisjärjestelmien kehittäjä. Hän on Tamora Oy:n omistaja, hallituksen jäsen ja keskeinen asiantuntija. Karl-Erik Michelsen toimii strategisen johtamisen professorina Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa kauppatieteiden tiedekunnassa. Hän on erityisen perehtynyt pk-yritysten strategisen johtamisen ja sen yhteyden seutujen menestykseen kehittämisfilosofiaan.


III Kohtaaminen - Prosessit, 5.-6.2.12

OTK, M.A. Onni Hietalahti, yritysjuridiikan ja yritysjärjestelyiden asiantuntija.
Hietalahti on avustanut kaikkien kokoluokkien yrityksiä yrityskaupoissa, jakautumisissa Suomeen ja Suomesta ja sulautumisissa. Asiakkaina on useita kansainvälisiä yrityksiä matkailu- ja elämysalaan liittyen sekä kotimaisia matkailualan toimijoita.
Imatran kaupungin 20 M€ liikekeskushankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä keskustan matkailullisessa kehittämisessä ja Imatran Kylpylän kehittämisessä hän ollut aktiivinen toimija. Lappeenrannan kaupunkiyhtiöiden varatoimitusjohtajana hän oli keskeisesti edistämässä kansainvälisen lentoliikenteen syntymistä Lappeenrantaan.

IV Kohtaaminen - Menetelmät - Matkalla idässä, 23.-25.4.13

YTT Mika Tonder, palvelujen tuotteistamisen ja yritysverkostoitumisen asiantuntija.
Tonder on väitellyt Saimaan orpasta. Hän on intohimoinen matkailualan kehittäjä ja toimi matkailualan yliopettajana Saimiassa vuosien ajan. Nyt hän on viimeistellyt kirjansa matkailualan tuotteistamisesta ja tuotekehityksestä. Hän asuu rajan pinnassa. Pietarin alue on hänen kotimarkkinaansa.


 
  
 
V Kohtaaminen -  Verkostot, 3.-4.9.13

 
BBA Erja Koivula, matkailun, palveluliiketoiminnan ja myynnin johtamisen asiantuntija.
Erja Koivula on toiminut Silja Linen myynti- ja markkinointijohtajana Keski-Euroopassa, Hämeen matkailun myyntijohtajana ja kehittää nyt markkinointiviestintää asiakkuusjohtajana. Silja Line GmbH:n myynti- ja markkinointijohtajana hänellä oli vastuu Keski-Euroopan markkina-alueen myynnin toimintamallien, matkailumarkkinoinnin ja kokonaisliiketoiminnan kehittämisestä.
 
 
VI Kohtaaminen - Tekeminen, 5.-6.11.13

KTM Mika Kortelainen, asiakkuuksien ja myynnin johtamisen asiantuntija.
Kortelainen kehittää käytäntölähtöisiä ja käyttäjälähtöisiä innovaatiota Suomessa ja kansainvälisissä ympäristöissä. Living lab –on hänen ominta aluettaan. Hän toimii myös kehittävänä lehtorina Laurea-ammattikorkeakoulussa. Hän on ollut laatimassa ja maastouttamassa asiakkuusstrategiaa mm. myynnin pitkällä koulutusohjelmalla ja johdon koulutuksilla useissa IT- ja teleoperaattoriorganisaatioissa sekä monissa teollisuus- ja palveluyrityksissä.


 
VII Kohtaaminen - Markkinat, 4.-5.2.14
 
DI Kari Paukkeri, liiketoiminnan kehittämisen asiantuntija, hallituksen puheenjohtaja
Kari Paukkerilla on näyttöjä tuloksellisesta kaupallistamistoiminnasta, vankkaa kansainvälistä kokemusta sekä rahoituskentän ja alkavan yritystoiminnan tuntemusta. Hän tukee useiden yritysten liiketoiminnan kehittämistä hallituksessa ja senior advicerina. Paukkerilla on 25-vuoden kokemus kommunikaatioteknologian ja bio-lääketieteen liiketoiminnan kehittämisestä Suomessa, Yhdysvalloissa ja Keski-Euroopassa.
 


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti