Puolentoista vuoden Matkalle Meripohjolassa lähti suoraan Kalajoelta 100-vuotisjuhlista joukko kirjoittamaan matkailun uutta kertomusta. Se on kertomus vetovoimasta, joka näkyy kauas. Se on kertomus luottamuksesta ja luovuudesta. Se on kertomus menestyksekkäästä yhdessä rakentamisesta. Se saa matkailijat tulemaan, viihtymään ja viipymään.

Tutkinnon suorittaminen

Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnon suorittaminen


Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnossa osaaminen osoitetaan tekemällä oma tuotekehitystyö. Kaikki tutkinnossa perustuu siihen ja vain siihen. Tutkinnossa osoitetaan nimenomaan tuotekehitystyön osaamista - ei mihinkään omaan toimialaan liittyvää osaamista. Sinusta tulee kehittämisen ammattilainen. Tutkinto muodostuu kolmesta osasta
  • 1. tutkinnon osa - Tuotekehitystyön valmistelu
  • 2. tutkinnon osa - Tuotekehitystyötä tukevat menetelmät
  • 3. tutkinnon osa - Oman tuotekehitystyön toteutus

Tutkintoon voidaan liittää vielä tuotekehitystyön vapaaehtoisena tutkinnon osana Yrittäjyys.
Käy tutustumassa tutkinnon osan materiaaleihin erillisillä tutkinnon osien välilehdillä.

Aloitamme henkilökohtaistamisella


Tutkinto jakautuu kahteen osaan: valmistavaan koulutukseen ja tutkinnon suorittamiseen. Kaikki tähtäävät lopputulokseen, joka on kuvattu varsin tarkasti opetushallituksen vahvistamissa tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnon perusteissa.
 
Tarkoituksena on lopussa - aivan viimeisenä - arviointikeskusteluissa osoittaa, että osaat tutkinnon perusteet. Tämän osoittamisen osoitat tutkinnon suorittamisen kolmannessa vaiheessa: tutkinnon suorittamisen suunnitelmassa.

Ennen sitä arvioit, miten hyvin osaat jo nyt nuo vaadittavat osa-alueet. Se on tutkinnon suorittamisen ensimäinen vaihe. Yleensä ottaen taitaa olla niin, että tässä vaiheessa sinä et osaa eikä sinun tarvitse osata vielä mitään.

Toisessa henkilökohtaistamisen vaiheessa suunnittelet sen, miten hankit puuttuvan ammattitaidon. Sitä me sitten yhdessä teemme valmistavassa koulutuksessa - se on ikään kuin valmistavan koulutuksen suunnittelua.
 
 
Siis yllä olevan kuvan mukaisesti: katsot mitä tutkinnon perusteista jo osaat, suunnittelet miten puuttuvat osat opiskelet valmistavassa koulutuksessa ja lopuksi suunnittelet, miten tuon hankitun ja olemassaolevan osaamisesi osoitat. Ja sitten saat tutkinnon. Yksinkertaista ja loogista.
 

Tutkinnon suorittaminen - arviointiaineisto


Tutkinto suoritetaan arviointikeskusteluissa. Siellä sinulla on mukana arviointiaineisto, jossa osoitat osaamisesi. Arviointiaineisto on aina tutkinnonosakohtainen. Vaikka siis voit osoittaa kaksi tutkinnon osaa kerralla. Arviointiaineisto muodostuu tutkintosuorituksista. Siihen liittyy dokumentaatio ja arvio työpaikalla.

Kuulostaa vähän monimutkaiselta, mutta sitä se ei ole.

Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnon arviointiaineisto koostuu kahdesta erillisestä dokumentista projektisuunnitelmasta ja projektiraportista. Molemmat dokumentit päivittyvät tutkinnon osittain. Näin kannattaa tehdä, jotta nykyisessä iteratiivisessa kehittämisessä mahdollisuus muuttaa toteutuu eikä projektia silti tarvitse aloittaa uudestaan. Projektisuunnitelma auttaa sinua tekemään mahdollisimman hyvän tuotekehitystyön. Projektiraportilla kokoat työsi saavutukset yhteen ja viestit tärkeästä ja merkityksellisesti tuotekehtiystyöstäsi myös muille.
 
 
 

 


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti